– ett boende byggt på delaktighet, hållbarhet och gemenskap

Välkommen till ett boende där vi 

– tar vara på allas olika förmågor

– hjälper varandra i gemensamma projekt

– respekterar varandras behov av egentid

– är öppna för världen utåt

– betraktar köket som husets hjärta och trädgården som husets lunga

– låter arbetet i kök och trädgård syresätta gemenskapen

– deltar i den gemensamma matlagningen

– strävar efter en i huvudsak ekologisk mathållning

– skapar en harmonisk och hållbar boendemiljö

– tillsammans värnar om vår gemensamma fastighet

– sätter social gemenskap och aktiv delaktighet i centrum

– låter merparten av vår gemenskap utvecklas utan alkohol

– låter kultur ta stor plats

– tar hänsyn till var och ens ekonomiska förutsättningar

– verkar för en hållbar ekonomi, fri från spekulation

– strävar efter ett demokratiskt boende för varje människa

– i huvudsak använder naturliga material 

– har en trädgård som stimulerar till odling och tilltalar alla våra sinnen

– låter arbetet i trädgården ge näring åt vårt gemensamma engagemang

– skapar platser både för umgänge och egen njutning

– känner till och accepterar djurhållning i boendet och i grannskapet