Här kommer en serie samtal med några boende på Lagnö Bo.
Leder samtalen gör Mårten af Ekenstam.

Barbro Högstrand Charity talar till punkt:

Biörn Torbiörnsson talar till punkt: