Lagnö Bo – Huset

hela-huset-lagno-bo-sept-2016

Ovan: Plan 1

Till vänster entré, tvättstuga, kök och matsal. Övre delen lägenheter i ett plan, nedre delen lägenheter i två plan. I mitten vinterträdgård.

plan vån 2

Ovan: plan 2

På länken här hittar du både planritningar och fasader:
LAGNÖ BO BYGGLOV 20150707

Kort om huset:

Målsättning:

Att bygga ett gemenskapsboende för alla åldrar vid Lagnöviken utanför. Trosa. Huset är ekologiskt, hållbart och innehåller gemensamma ytor och lägenheter. Vi vill bygga ett hus som passar livets olika skeenden, utifrån gemenskap och delaktighet. Vi utgår från den värdegrund som föreningen beslutat om. Ägandeformen är kooperativ hyresrätt.

Plats:

Huset är byggt 6 km utanför Trosa vid Lagnöviken. Huset ligger i nära anslutning till Lagnö Gård. Här finns också vandrarhem och förskola.

Material:

Huset är byggt helt i ekologiska material – trä, sten, lera, lerflis m.fl.

Energi:

Huset ska använda hållbara lösningar för el och värme. Solceller, bergvärme, värmeväxlare, massugn, vattenburen värme.

Ekonomi:

Den kooperativa föreningen bygger och äger huset. Varje medlem betalar en insats på 1000 kr och just nu en årsavgift på 300:-. De medlemmar som flyttar in i huset betalar en insats för boendet. Övriga kostnader fördelas på hyran.

Tidsplan:

Byggstart skedde i augusti 2016. Huset var inflyttningsklart i januari 2018.

Husets yttre:

Huset är format som en hästsko. I innerdelen är en glasad vinterträdgård. Här finns flertalet av husets gemensamma ytor, odlingar, badtjärn. Vinterträdgården är större delen av året rumstempererad.

Husets ena del är ett tvåvåningshus och inrymmer framför allt lägenheter, medan den andra delen är en våning hög och inrymmer gemensamt kök och lägenheter.

Husets yta:

Husets markyta är ca 1200 kvm, samt ca 500 kvm vinterträdgård. Av dessa ytor är ungefär 1/3 gemensamma yta och 2/3 bostadsyta.

I den gemensamma delen finns matsal, kök, teknikrum, bystuga, soprum.

Lägenheter:

Det finns 19 lägenheter i olika storlekar.

Lägenheterna har öppen planlösning med kök och vardagsrum i ett och ger en känsla av ljus och rymd. Eftersom man som boende har del i de gemensamma ytorna, som är stora i relation till bostadsytan i huset, är det tänkt att man klarar sig med en något mindre lägenhet än i normala fall.

Bilpool:

Vi planerar att ha några gemensamma bilar i en bilpool, så att var och en inte behöver ha egen bil. Dessutom planeras en gemensam mini-buss som kan gå turer i närområdet.

Byggherre:

Lagnö Bo Kooperativ Hyresrättsförening

Organisationsnummer: 769626-0285

Arkitekt: Birgitta Elfvingsson Projektledare: Mia Lundqvist, Svalsta Byggkonsul

Byggare: Janssons Bygg i Bettna

Bank: Ekobanken

Bankgiro: 168-6492

Husets gemensamma lokaler:

Entré/Lobby/Bystuga:

Detta är vår stora, enda och gemensamma ingång.

Detta är en mötesplats. En välkomnande plats.

Det är här man ses när man kommer hem, kanske tar en fika och läser tidningen, på väg till sin lägenhet.

Ingång från nordväst. Mot nordväst är det också ett stort ljusinsläpp i glas.

Glasväggar rakt in mot vinterträdgård, öppningsbara med skjutdörrar.

Väggen till vänster i entrén vetter mot köket.

I lobbyn/bystugan finns sittplatser, arbetsplatser, husets kontor, klädhängare, post, anslagstavla.

Här finns också möjlighet att sitta och jobba, coffice och att ordna mindre sammankomster.

Kök:

Kök och matsal är husets hjärta. Här lagas de gemensamma middagarna.

Detta är ett kök som man kan vara många i samtidigt. Köket gränsar också mot matsalen i vinterträdgården.

I anslutning finns också skafferi, förråd och soprum.

Vinterträdgård:

Vinterträdgården är vår mötesplats, vår stora gemensamma yta.

Här ska flera aktiviteter rymmas. Den ska vara flexibel och ha många möjliga användningssätt. Trädgårdens olika delar kan avgränsas med till exempel växtväggar eller ljuddämpare, så att det är ombonat och tyst. Det finns möjligheter för både små och stora sällskap att hålla till där.

Vinterträdgården är rumstempererad och har stor glasvägg mot sydost, med skjutdörrar.

Vinterträdgården gränsar till kök, lobby och lägenheter. Lobbyn avgränsas mot vinterträdgården med en glasvägg, med skjutdörrar för att kunna öppna upp.

De lägenheter som ligger på övre plan i tvåvåningshuset har en loftgång som vetter mot vinterträdgården. Här finns en trappa upp från vinterträdgården och en handikapphiss.

Alla lägenheter har sin entrédörr mot vinterträdgården.

Väggar och dörrar/fönster mellan vinterträdgård och lägenheter är ordentligt isolerade så att ljudet dämpas bra. De är också byggda i tungt material som lera för värmelagring och fuktbuffring.

Matsalsdel – gränsar mot köket och mot lobbyn så att man kan öppna upp mot den. Normalt sitter vi som bor i huset här och äter, kanske 20 – 30 personer. Vid andra tillfällen blir vi kanske dubbelt så många. Det ska ändå kännas ombonat när vi bara är 20.

Barndel – gränsande mot matsalsdelen finns ett utrymme där de mindre barnen kan hålla till och ändå vara under uppsikt.

Scen – vid matsalsdelen finns ett utrymme som kan användas som scen.

Utrymme för praktiska sysslor – atelje, musik, hobby, sömnad …

Sittplatser, lite avskilt.

Planteringar/odlingar

Massugn, i anslutning till kök, lobby, matsalsdel. Plats för mindre vedförvaring.

Tvättstuga:

I tvåvåningshuset på bv.

Tvättmaskin, torktumlare, torkplats, strykplats.

Teknikrum:

Plats för den teknik som behövs för huset. Ackumulatortankar. Elcentraler.

Soprum:

I anslutning till kök. Dörr både ut och mot kök.

Nära entré och väg.

Förråd:

Förråd för gemensamma saker.

Klädkammare i lägenheterna. Tillkommer kallförråd för cyklar och dylikt.

Kallförråd byggs under 2020.

Lägenheter:

Vi bygger 19 lägenheter i tre olika storlekar.

Eftersom man som boende har del i de gemensamma ytorna, som är stora i relation till bostadsytan i huset, är det tänkt att man klarar sig med en något mindre lägenhet än i normala fall. Lägenheterna har öppen planlösning med kök och vardagsrum i ett och ger en känsla av ljus och rymd, till exempel genom burspråk och altandörr.

Lägenheterna ska passa ensamhushåll, parhushåll, barnfamiljer, äldre och yngre.

De är handikappanpassade.

Alla lägenheter innehåller kök och vardagsrum i öppen planlösning.

Köksdelen längs en vägg, ett riktigt kök, men litet.

I denna del ska finnas plats för matbord med stolar, soffa och soffbord, hyllor.

Från entrédörren kommer man direkt in i lägenheten varför det också finns klädhängare mm vid dörren.

Alla lägenheter innehåller sovrum med fönster som går att öppna för vädring.

De två större lägenhetsstorlekarna har plats för två personer i sovrummet.

Den minsta lägenheten har plats för sovplats för en person.

Alla lägenheter har klädkammare med förvaringsplats.

Alla lägenheter har badrum med dusch och toalett.

Den största lägenheten har ett rum till utöver sovrummet, att användas som arbetsrum, sovrum eller barnrum.

Alla lägenheterna har huvudentrén in mot vinterträdgården. Lägenheterna är belägna på två plan, så vissa har utgången ut på loftgången i vinterträdgården. Till loftgången finns handikapphiss.

Alla lägenheter har altandörr och/eller burspråk.

Golvmaterial: trä utom i badrum.

Material:

Huset är byggt av naturliga, ekologiska, hållbara material, såsom sten, lera, trä, ekofiber, mm.

Huset har en stomme av trä.

Treglasfönster.

Isolering a ekofiber

Yttermaterial av trä, puts.

Innergolv av trä, golv i lobby och vinterträdgård av trä, sten, tegel utom dess planteringar.

In mot vinterträdgården är det tjocka, isolerande väggar av tungt material, lera, lergrus.

Även fönster är isolerande in mot vinterträdgården, för att också vara ljuddämpande.

Vinterträdgårdens stomme är också trä.

Glasad vägg mot nordväst där också huvudentrén är.

Glastak i vinterträdgård och glasvägg mot havet.

Vi är intresserade av att prova nya material och lösningar.

Energilösningar:

Bergvärmepump.

195 solceller på hustak för elbehov.

Vattenburen värme i golvet.

Massugn i vinterträdgården.

Ftx-fläktar med värmeåtervinning.

Vi är också intresserade av att prova nya energilösningar.

Vatten & avlopp:

Huset är anslutet till kommunalt vatten och avlopp.

Ekonomi:

Föreningen bygger och äger huset. Boende betalar en insats, upplåtelseinsats. Hyreskostnaden baseras på föreningens självkostnader. Kostnaden för de gemensamma ytorna fördelas på lägenheterna.

Vi arbetar med Ekobanken. Föreningen kommer också att ha sina lån hos Ekobanken.

Upplåtelseinsats och hyra, i planeringsstadiet.
(Lägenheterna skiljer något i storlek, summorna är ca-summor):

3a ca 67 kvm (4 st) Insats: ca 796 000:- Hyra: ca 9350:-
Stor 2a ca 51 kvm (8 st) Insats: ca 606 000:- Hyra: ca 7650:-
Mindre 2a ca 40 kvm (6 st) Insats: ca 475 000:- Hyra: ca 6350:-
Mini 2a ca 36 kvm (1 st) Insats: ca 416 000:- Hyra: ca 5750:-

Läge:

Huset är beläget 6 km utanför Trosa.
Adressen är Lotsängsvägen 1.
Fastigheten ingår i Lagnövikens samhällighetsförening.

Marken ligger i nära anslutning till Lagnö Gård där det idag bor 6 familjer. Där finns också förskola och vandrarhem och viss djurhållning.

Marken, ca 10 000 kvm, är havsnära och huset ligger på ca 4-6 meter över havet. Vi strävar efter att så stor del som möjligt hamnar över 5 meter över havet. Detta pga framtida översvämningsrisker beroende på klimatförändringar, enligt SMHI.

Tidigare var marken fårbete och är en öppen äng som gränsar till vägar åt två håll, skogsdunge åt ett håll och fårbete mot havet.

In till Trosa finns inga kommunala färdmedel. Från området finns dock skolskjuts in till Trosa. Från Trosa finns buss till Stockholm, Södertälje och Nyköping. Från Vagnhärad finns tåg till Stockholm och söderut.

Tidsplan:

Byggstart augusti 2016
Inflytt januari 2018.

Process:

Vi hade en totalentreprenör för projektet och en anställd projektledare.
Men drivkraften för detta byggnadsprojekt är ideellt arbete. Det kommer därför behövas insatser av dig som medlem under projektets gång, med planering, bygge eller annat. Hur detta ska se ut beslutas av styrelsen i samråd med övriga medlemmar.

Att bo här

Vi har ingen kö. Lägenheterna kommer att fördelas bland medlemmar.

Medlem blir du genom att ha godkänna värdegrund och stadgar, fylla i medlemsansökan och godkännas som medlem av styrelsen. Medlem är du så snart du betalt in insatsen på 1000:- och årsavgiften på 300:-

Vinterträdgårdens idé när vi började planera:

Vinterträdgården är inspirerad av Medelhavets trädgårdar och den har en liten patio med en vattenspegel – en fiskdamm – som också är en del av reningssystemet för baddammen.
Pation är belagd med terrakottaklinkers och kantad av en låg myrtenhäck och sex rosafärgade sandstenspelare för att ge känslan av en klassisk trädgård med rötter från antiken.
Runt pation klättrar Bougainvillea nära ihop med ett gammalt olivträd och ett flertal fruktträd och buskar som är vanliga I södra Europa såsom mandel-, citron-, fikonträd, granatäpple och vinrankor mm. Under träden och i de övriga växtbäddarna växer blommor och örter såsom rosmarin, salvia, timjan och oregano tillsammans med rosor, gardenia, lager och ginst. I krukorna planteras säsongens blommor.
Från fiskdammen rinner en liten bäck till baddammen. Vattnet cirkulerar genom ett reningssystem av olika lager av sand och grus. Växterna i dammen tar hand om kvävet i vattnet och är en del av reningssystemet.
Matsalen (den gula ytan) kantas av med en låg mur av vedträn att använda i kaminen i matsalen.
I vinterträdgården finns ytor för träning, boulespel, möten eller bara för avkoppling och filosoferande och också en flyttbar scen för olika slags uppträdanden.

Idéskiss Vinterträdgård

Carina Dalunde

Vinterträdgård Lagnö Bo

Här hittar du vår presentation av huset, som vi planerade det i april 2014 (pdf):
Huspresentation april 2014, ver 3,0 l