Blandade bilder. Nutid och förflutet. Vardag och fest.

Välkommen till ett boende där vi

 • skapar en harmonisk och hållbar boendemiljö
 • sätter social gemenskap och aktiv delaktighet i centrum
 • låter arbetet i trädgården ge näring åt vårt gemensamma engagemang
 • låter arbetet i kök och trädgård syresätta gemenskapen
 • strävar efter en i huvudsak ekologisk mathållning
 • deltar i den gemensamma matlagningen
 • har en trädgård som stimulerar till odling och tilltalar alla våra sinnen
 • skapar platser både för umgänge och egen njutning
 • låter kultur ta stor plats
 • känner till och accepterar djurhållning i boendet och i grannskapet 
 • i huvudsak använder naturliga material
 • är öppna för världen utåt