Kalender

Inflyttning på Lagnö Bo januari 2018
Lördag den 7 januari påbörjas inflyttningen på Lagnö Bo i de första lägenheterna.
Lördag 13 januari påbörjas inflyttning i övriga lägenheter.

Söndag 14 januari kl 12.15 
Styrelsemöte
Plats: Lagnö Studio

Söndag 14 januari kl 16.00
Boendemöte
Plats: Lagnö Studio

Tisdag 6 februari kl 18.00
Styrelsemöte

Söndag 11 februari
Boendemöte

Söndag 25 februari 18.00
Styrelsemöte

Tisdag 13 mars kl 18.00
Styrelsemöte

Lördag 17 mars kl 13.00
Årsmöte Lagnö Bo KHF

Söndag 18 mars kl 10-14
Idébytardag Kollektivhus NU

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara