Ett samtal om skogen

Skogen – privat egendom eller allas rättighet?
Söndag 22 maj klockan 16.00 – 18.00
Det senaste året har samhällsdebatten om den svenska skogen
varit intensiv. EU:s Skogsstrategi, nya riktlinjer från Skogsstyrel-
sen och tvisten under förra årets budgetförhandlingar rörande
balansen mellan det privata ägandet och allemansrätten.
Detta samtidigt som skogens råvara pekas ut som det som ska
fylla tankarna på både flygplan och lastbilar, ersätta stål och be-
tong i byggindustrin och bomull i textilindustrin. Skogens råvara
ska räcka till allt!
Under 2022 kommer skogen att vara ett av
de hetaste ämnena i valrörelsen.
Kom och lyssnar till vad Trosas politiska partier
har för åsikt om skogen!
Moderator: Pia Björstrand, talesperson för Klimataktion

Mer info här

Öppet Hus – söndagen den 15 maj kl 14-15

En corona-säker rundvandring i hus och trädgård för dig som inte varit här på länge eller bara vill se hur det ser ut. Vi tar en tur i vinterträdgården, kikar in i gemensamma utrymmen, besöker någon lägenhet och berättar lite om husets historia och verksamhet.

OBS! Begränsat antal deltagare.
Anmälan på epost behövs. (info@lagnobo.se)

Välkomna!

För dig som medlem

15 maj kl 9 – 13
Arbetsdag. Vi träffas och fixar sånt som behöver göras, fikar och äter ibland lunch tillsammans. Ett bra tillfälle att träffa oss som bor här! Öppet även för intresserade!

12 juni kl 9 – 13
Arbetsdag. Vi träffas och fixar sånt som behöver göras, fikar och äter ibland lunch tillsammans. Ett bra tillfälle att träffa oss som bor här! Öppet även för intresserade!

Hör av dig om du vill delta i våra gemensamma arbetsdagar.