Kalender

5 mars 2017, Årsmöte Lagnö Bo KHF kl 14.00 Plats: Lagnö Studio
Efter möten blir det middag och övernattning. Arbetsdag 6 mars för de som har möjlighet.

2 April 2017, Månadsträff för boende och intresserade, Plats: Lagnö Studio

6 – 9 maj 2017 #Kurs 1 – Stampad lervägg /Rammed earth

10-12 maj 2017 Praktik för lerkursdeltagare

13 – 16 maj 2017 #Kurs 2 – Stampad lervägg/Rammed earth

17 – 19 maj 2017 Praktik för lerkursdeltagare

22 – 24 maj 2017 Praktik för lerkursdeltagare

29 maj – 10 juni 2017 Volontärläger med IAL

?? Maj 2017 Taklagsfest

December 2017, Inflyttning Lagnö Bo

Fasad Lagnö Bo Trosa

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara