E-post:
info@lagnobo.se

Lagnö Bo Kooperativ Hyresrättsförening
Lotsängsvägen 1
619 92 Trosa

http://www.lagnobo.se

Styrelse

Ordförande:
Annika Ekström Stockman
Tfn: 0730-602355
Övriga ledamöter:
Anita Blom af Ekenstam
Raija Pihlajamaa
Johan Wallmark
Peter Renblad
Kjell Eriksson
AnnaTiainen

Du når oss bäst genom att skicka ett mail till vår epost: info@lagnobo.se

Föreningens bankgiro: Bg 168-6492