Att det känns så självklart att bo ihop, fast man inte känt varann innan.

Boende

Jag lever min dröm, att bo ett ekohus på landet tillsammans med andra.

Boende

Lagnö Bo Kooperativ Hyresrättsförening
Lotsängsvägen 1
619 92 Trosa

info@lagnobo.se
http://www.lagnobo.se
info@lagnobo.se
facebook.com/lagnobo

Styrelse:

Peter Bylund, Ordförande
peter.bylund13555@gmail.com
Tfn: 0730-405284

Anita Blom af Ekenstam
Tfn: 070-7680187
anita.blomafekenstam@telia.com

Magnus Åberg:
violoncell@hotmail.com

Raymond Wigg
raymond.wigg@gmail.com

Anders Törnqvist
anders.tornqvist.etos@hotmail.com

Raija Pihlajamaa
pihlajamaaraija@gmail.com

Lägenheter:
Rosemari Rauch
073-6700930
rosemari.rauch@gmail.com

Medlemskap:
Tin Carleson, 070-7652690
tin.carleson@telia.com

Bg 168-6492