Att det känns så självklart att bo ihop, fast man inte känt varann innan.