Skörda regnvatten

Våra kursdeltagare fick under lördagen en god inblick i hur det är möjligt att skörda regnvatten. Regnet öste ner under dagen och fyllde dammen. Regnvattnet som hamnar på det stora taket till huset leds ner både i vattentunnor och i en stor nergrävd tank och överskottsvatten rinner vidare till dammen. Marken här består av lera. … Fortsätt läsa Skörda regnvatten

Att samla regnvatten

Idag börjar vår kurs Att samla regnvatten. Vi har corona-förberett huset med mycket utomhusplatser och sittplatser i vinterträdgården med mycket plats runtomkring. De gemensamma utrymmena i huset kommer endast att användas av kursdeltagare och boende i huset passerar ut genom vinterträdgården. Kursen består av både teori och praktik kring vatten. Kursledare är Nigel Wells och … Fortsätt läsa Att samla regnvatten

Damm på gång

I veckan har förberedelserna börjat inför vår kurs Att samla regnvatten. Grovarbete har gjorts med traktor. Dammen har grävts ur och formats med grunda partier och djupare partier. Större stenar har satts på plats. Delar till vattentrappa har levererats, växter hämtats, skisser studerats. Än så länge ser det i sanningens namn mest ut som lerpöl, … Fortsätt läsa Damm på gång