Historik

Vi har startat något stort

Vi anade inte vad som låg framför oss. Det blev ett hinderlopp fram till den dag i början på juni 2016, då vi kunde fullfölja köpet av den ängsmark som nu har beteckningen Tureholm 2;381.

Det var sommaren 2012, som Tin och Per Carleson frågade undertecknad om jag ville vara med om att bygga ett kollektivt boende i Lagnö utanför Trosa. Lättsamt svarade jag ja, vilket har lett till ett allt djupare engagemang i något som jag vid den tidpunkten inte hade den aning om.

Per och Tin hade en del erfarenhet. Med hjälp av EU-pengar hade de genomfört ett projekt om äldreboende, som de nu villa utveckla. Samtidigt var de klara med att det nu skulle handla om ett boende för alla åldrar.

Hösten 2012 ägnar vi åt att förbereda ett startande årsmöte och diskutera en värdegrund , som de kommande hyresgästerna måste ta del av och godkänna. Den gäller – med något tillägg – fortfarande.

En ansökan om en ny detaljplan har lämnats in till Trosa kommun. Men den arkitekt, som hjält oss har gått in i väggen och vi rekommenderas att ta kontakt med Birgitta Elfvingsson. Hon har därefter stått för alla ritningar.

När det är dags för det första årsmötet i början på 2013 är vi fortfarande väldigt naiva. Diskussionerna bland de ursprungliga medlemmarna rör sig mer om hur man önskar att en ideallägenhet ska se ut än om vad som krävs för att åstadkomma densamma. De knappt 20 närvarande väljer en styrelse med stor entusiasm.

Dålig ekonomi

Verkligheten närmar sig snabbt och vi inser att vi inte har några pengar. Vår kassör försvinner, troligen av rädsla när projektets storlek blir allt mer konkret. Samtidigt får vi en idè; vi ber olika konstnärer att skänka ett konstverk mot att de får ställa ut i 14 dagar på Lagnö när huset är klart.

Vi kallar det för Konstkuppen och genomför en utställning i Trosa i början på oktober 2013. Resultatet blir sämre än väntat ekonomiskt men bättre än väntat informationsmässigt. Vi kan informera många Trosabor om vårt projekt.

Men det går långsamt och tveksamt framåt. Styrelsearbetet fungerar dåligt kollektivt – alla initiativ kommer fortfarande enbart från den ursprungliga trion. En öppen dag på Lagnö gård visar att det finns ilskna reaktioner på projektet från ett fåtal inflytelserika personer i det villaområde som ligger på berget bakom tomten. Man anser att projektet hotar den lantliga idyllen.

Överklagad detaljplan

2014 blir ett bättre år även om nya och väntade problem dyker upp. Föreningen får vid årsmötet en fungerande styrelse med Alex Schenkman och Sigrid William-Olsson (kassör) som nya medlemmar. Arbetet börjar spridas på fler. Arkitektarbetet går framåt och huset börjar ta form.

Motståndet mot detaljplanen bland villaägarna visar sig vara stort. Deras kommunala inflytande gör att detaljplanen bordläggs i samhällsbyggnadsnämnden och föreningen tvingas till kompletteringar, bland annat i form av en tredimensionell modell.

På hösten 2014 antar kommunfullmäktige planen som genast blir överklagad av den samfällighet som samlar villaägarna (och som vårt projekt blir en del av). Grunden för överklagan handlar inte om förstörda lantliga idyller eller försämrad utsikt utan om att kommunen skulle ha genomfört planen på ett felaktigt sätt. Det står klart för alla att överklagan enbart är en metod att fördröja projektet, vilket det också gör.

Länsstyrelsen avslår överklagan och vår förening tar kontakt med samfällighetens styrelse för att försöka förhindra en lika utsiktslös överklagan till Mark- och miljödomstolen. Samtalen sker i vänskapliga former. Samfälligheten verkar vara nöjd och glad över hur vi vill utveckla vårt projekt, men överklagar ändå Länsstyrelsens beslut i januari 2015. Den avslås och vi tar återigen kontakt men förgäves. En ny överklagan till Miljööverdomstolen inges men tas inte upp av domstolen. Först på senvåren 2015 är detaljplanen godkänd. Vi har förlorat nästan ett år.

Problem med markköpet

Då kommer nästa hinder. Säljaren av marken – Lagnö gårds bostadsrättsförening – har på ett möte i ett tidigt skede beslutat att sälja till Lagnö Bo. Krafter inom föreningen utnyttjar dels att Lagnö Bo är helt beroende av just den marken och att det tidigare beslutet tillkom på ett icke juridiskt bindande sätt. Priset trissas upp till det dubbla och vår kassörs ställning ifrågasätts felaktigt (hon var ordförande i Lagnö gårds brf). Hon tvingas avgå ur vår styrelse för att inte ytterligare förvärra motsättningarna. Eva Modin förstärker styrelsen som adjungerad.

Starka krafter i bostadsrättsföreningen vill inte acceptera att Lagnö Bo har betalt allt som gjort marken mer värd än en fårhage. De anser att detta ska bortses från priset och att hela värdestegringen ska komma Lagnö gård till godo.

Medlare inkallas, vilket leder till en kompromiss, att priset stiger med 50 procent. För Lagnö Bo är detta ett bakslag då reserverna för byggkostnaden sjunker drastiskt.

Underskattad byggkostnad

Ett nytt hinder har under tiden dykt upp. Vår styrelse har varit optimistisk om byggkostnaden utifrån hur enstaka byggbolag har klarat att bygga. Vi har anlitat en projektledare. Mia Lundqvist, och tillsammans med henne kontaktat ett lokalt byggbolag, Janssons bygg i Nyköping. Diskussionerna med detta leder så småningom fram till ett kostnadsförslag som blir betydligt högre än vad vi föreställt oss – 43 miljoner. Genom att avstå från de mest avancerade utformningarna lyckas vi sänka kostnaden till cirka 36 miljoner. Beroende på vad vi själva hjälper till med kan den summan minskas ytterligare.

Vi låter göra värderingar av en färdig byggnad för att få vetskap om hur stort lån vi kan få med garanti av Boverket. Den högsta värderingen slutar på 30 miljoner, men visar sig vara helt onödig då Boverket enbart gör värderingar självständigt.

Under tiden diskuterar vi med Ekobanken. Det visar sig då – i månadsskiftet november/december att tidigare uttalanden om att ”ni inte behöver vara oroliga för att inte få uthyrt” var tomma ord. Banken kräver att minst 16 av 19 lägenheter ska vara tecknade, något som senare höjs till alla lägenheter när Boverket kopplas in. Vi får bråttom med rekryteringen och bestämmer oss för att ordna månatliga rekryteringsmöten. De ger ett bra resultat och så småningom räcker det med 18 av 19 lägenheter.

Ett positivt beslut

Årsmötet 2016 väljer en ny styrelse med stor kunskap, vilket ger oss möjlighet att kritiskt granska vår tidigare naiva optimism och mer realistiskt gå vidare. Årsmötet beslutar också att starta ett helägt bygg- och förvaltningsbolag, som får i uppgift att ansvara för byggprocessen och så småningom administrera åtminstone den kommersiella delen av projektet. Byggbolaget handlar med omvänd moms – att all moms betalas in när projektet är slutbesiktigat, Detta ger utrymme för att genomföra projektet ekonomiskt med byggstart i augusti 2016 och inflyttning i december 2017.

Hela våren 2016 har varit en kapplöpning med tiden. Byggfirman har i det längsta tåligt väntat på besked hur det ska disponera sin personal. Efter många och besvärliga diskussioner med banken (som varit positivt behjälpliga) och skatteverket kunde vi äntligen i slutet på maj ge klartecken – ”vi bygger” – och skriva under köpepapperen för marken.

Hinderloppet är slutfört. Nu återstår bara maratonloppet fram till inflyttningen.

Biörn Torbiörnsson