Förra sommaren grävde vi ner en stor tank i marken. Dit leder vi regnvattnet när det rinner ner från vårt väldigt stora tak. På stuprören har vi också vattenutkastare som vi kan öppna om vi istället vill samla vattnet i en tunna.

Från tanken tar vi upp vattnet med pump. Den finns i det lilla vackra huset på bilden. Med slang kan vi sedan nå stora delar av odlingarna.

Vi kommer också ha en kurs helgen den 23 – 23 maj om att samla regnvatten. Mer info om det hittar du HÄR.