Datum och tid: Söndag den 14 juni, klockan 13.00-16.00 på Lagnö Bo

Dela med dig av ditt eget överflöd och ta del av andras
Du kan hitta fynd som berikar Din trädgård!
Fika finns att köpa.
Mer info här!