Trosa Kommun presenterar sin översiktsplan på Lagnö Bo