LagnoBo_vit-bakgrund_150dpi_web

Lördagen den 16 mars kl 14.00 blir det årsmöte i föreningen.
Separat kallelse kommer.
Motioner till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 15 februari.

Medlemmar som vill ha rundvisning i huset är välkomna kl 13.00