Vi har haft en första kurs för att lära oss och andra att bygga lerväggar.
Det finns fortfarande möjlighet att delta i kursen som börjar på lördag den 13 maj!
Se info på Genuin Green.

Det faktiskt också ett par lediga lägenheter för dem som gillar det här projektet!
Läs igenom informationen på vår hemsida och skicka oss ett mail om du är intresserad!