Dag för dag …

Tak på – plan 2.
Gavelvägg rakt fram och lägenheternas burspråk till höger!

 

En del arbetsuppgifter gör vi själva, bland annat målningen. Anders kämpar med takfoten – det är mycket att måla. Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till!