Vi bygger lervägg ..

Vi har haft en första kurs för att lära oss och andra att bygga lerväggar.
Det finns fortfarande möjlighet att delta i kursen som börjar på lördag den 13 maj!
Se info på Genuin Green.

Det faktiskt också ett par lediga lägenheter för dem som gillar det här projektet!
Läs igenom informationen på vår hemsida och skicka oss ett mail om du är intresserad!

Dag för dag …

Tak på – plan 2.
Gavelvägg rakt fram och lägenheternas burspråk till höger!

 

En del arbetsuppgifter gör vi själva, bland annat målningen. Anders kämpar med takfoten – det är mycket att måla. Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till!