Dags att föra över ritningar och kartor till den fysiska verkligheten. Här ser man den gröna markeringen som markerar infarten till parkeringen. 

Utsatt är också ett märke för fem meter över havet. Större delen av huset kommer vara placerat över det, vilket vi är glada åt med tanke på havsnivå höjningarna som kommer.

Trots att inte mycket är påbörjat planerar vi för att måla panelbräder. Det är nämligen något vi själva ska göra i föreningen. Vi hoppas på trevliga målningsdagar under september. Hör av dig om du kan hjälpa till!