Vi målar!


Efter flera år av förberedelser och prat och möten och räknande och skissande och diskussioner så är det äntligen dags för lite konkret arbete. 

På plats finns nu panelbräder och färg till i stort sett hela huset! Det gäller att passa på innan kylan slår till. Planen är att stommen ska upp före vintern.

Flitiga medlemmar är på plats och målar. Kom gärna och hjälp till! Det är många plankor att måla!

Vi bygger en stabil grund

Den ser kanske inte mycket ut för världen den här, men det är toppen på en av pålarna som just nu bankas ner i marken där vårt hus ska stå.. 

Ett stort antal pålar bankas ner, ja om ni kommer förbi så kan ni höra bankandet. Det lär vara den del av bygget som låter mest. Pålarna går ner genom leran och ner till berggrunden. Marken är gammal havsbotten och därför görs detta. På pålarna gjuts sedan grunden som kommer att isoleras med hasopor. Hasopor är ett slags skumglas och används mycket i grunder och även i vägar. 

Samtidigt görs infarter och parkering. På parkeringen kommer under byggtiden stå byggfuttar, senare kommer det göras ordning med plamteringar runt.

En stabil grund är också den kooperativa hyresrättsförening som är ansvariga för bygget. Nu börjar ni också kunna se oss i arbete på platsen. Vi medlemmar i föreningen är ansvariga för en del arbetsuppgifter. Just nu förbereds för målning av panelbräder.

Här kommer finnas för många bräder och många målare. Välkomna!

Utsättning påbörjad

Dags att föra över ritningar och kartor till den fysiska verkligheten. Här ser man den gröna markeringen som markerar infarten till parkeringen. 

Utsatt är också ett märke för fem meter över havet. Större delen av huset kommer vara placerat över det, vilket vi är glada åt med tanke på havsnivå höjningarna som kommer.

Trots att inte mycket är påbörjat planerar vi för att måla panelbräder. Det är nämligen något vi själva ska göra i föreningen. Vi hoppas på trevliga målningsdagar under september. Hör av dig om du kan hjälpa till!