Planering, projektering …

Nu börjar saker och ting falla på plats inför byggstarten. Det är mycket att tänka på och lära sig för oss som de flesta är amatörer på området. Men vi har en bred kompetens i föreningen med många olika kunskaper i bagaget. Vi har också god hjälp av vår projektledare Mia Lundqvist från Svalsta Byggkonsult och vår byggare Robin Jansson från Janssons Bygg i Bettna som hjälper oss vidare i processen.

Vid dagens möte diskuterades vad som händer närmast framöver och vad som behöver tas ställning till längre fram. Vi har i föreningen arbetat fram mycket hittills, men under vägen kommer mycket nytt att beslutas. Viktigt för oss är hur processen ser ut. Vi har i föreningen ett byggutskott som är ansvariga för att driva bygget och som redovisar inför styrelsen. Styrelsen tar sedan det formella beslutet. Den här beslutsgången med så många inblandade gör det hela lite speciellt.

Vi ser närmast fram emot utsättningen – det kommer en person hit som med hjälp av GPS märker ut var huset exakt ska ligga och var vägar ska gå. Efter det är det dags för pålningen att sätta igång.

Dags att börja på riktigt!

Idag kom en stor maskin till Lagnö Bo-marken. Den tar hand om pålningen för grunden. Pålningen är den första etappen. På dem läggs sedan grunden. Det pålas genom leran ner till berggrunden.

Det kommer att bli ett spännande år. Följ oss här på hemsidan där vi ska följa bygget.