Trotab fortsätter sitt arbete med det kommunala vatten- och avloppet som dras längs med vägen. Nu börjar rören kopplas ihop och jordmassorna ligger i stora högar på ängen. Mycket av jorden ska användas att återfylla det uppgrävda, annat kan vi använda till egna markarbeten.

2016-07-12 10.01.10 2016-07-12 10.03.16 2016-07-12 10.13.52 2016-07-12 14.13.54 2016-07-12 15.59.54 received_999112066871852 received_999112070205185