Idag grävde Trotab längs med uppfartsvägen till Lagnövikens samfällighet. Nogranna mätningar av nivåer innan rören läggs ner. Till kvällen läggs jorden tillbaka, av säkerhetsskäl.