Idag onsdag påbörjade Trotab sitt arbete med att flytta va-ledningarna. Det ska dras nya ledningar runt tomten istället för som nu när rören går tvärs över marken.