2016-07-04 12.39.342016-07-04 12.37.322016-07-04 12.37.56 2016-07-04 12.38.28

Idag kom Sweco och gjorde sin markundersökning. Eftersom huset ska byggas på gammal havsbotten behöver det pålas. Vi har tidigare gjort undersökningar av markkvalitén, men nu görs det mer specifikt för huset. Man borrar genom leran för att se hur långt det är till berg. Under huset är det runt 9 meter ner till berg på några ställen. Längre ut på marken är det ända upp till 16 meter till berg.