Det har varit en lång väg hit, men nu är det äntligen dags!

Måndagen den 4 juli kommer Trotab och börjar dra om rörgraven för avlopp. I dagsläget går den rakt över marken där huset ska ligga. Arbetet beräknas ta en dryg vecka.

Samtidigt görs det en geoteknisk undersökning av marken som förberedelse för pålningen av grunden som kommer bestå av en betongplatta.

I augusti kommer sedan Janssons bygg med sina mannar och redskapsbodar och sätter i gång. Under hösten ska grunden göras med rör- och ledningsdragningar för att sedan husstommen ska upp.

Det har varit en lång väg hit och om det kan du läsa i ordförandens historik:
Vi har startat något stort!

Björk vid Lagnö Bo
Björk vid Lagnö Bo