15 juli 2016 Ihopkopplat

Den nya avloppsbiten är nu nedlagt hela vägen och ihopkopplat med övriga avloppet. Den biten som gick över ängen är bortkopplad så nu går det bra att sätta igång att bygga. Efter semestrarna kommer byggarna hit och det första momentet är att marken ska pålas.

Och den vackra björken har klarat sig bra precis som vi önskat.13 juli 2013 Tio meter till brunn

Trotab fortsätter sitt arbete med det kommunala vatten- och avloppet som dras längs med vägen. Nu börjar rören kopplas ihop och jordmassorna ligger i stora högar på ängen. Mycket av jorden ska användas att återfylla det uppgrävda, annat kan vi använda till egna markarbeten.

2016-07-12 10.01.10 2016-07-12 10.03.16 2016-07-12 10.13.52 2016-07-12 14.13.54 2016-07-12 15.59.54 received_999112066871852 received_999112070205185

4 juli 2016 Geoteknisk undersökning

2016-07-04 12.39.342016-07-04 12.37.322016-07-04 12.37.56 2016-07-04 12.38.28

Idag kom Sweco och gjorde sin markundersökning. Eftersom huset ska byggas på gammal havsbotten behöver det pålas. Vi har tidigare gjort undersökningar av markkvalitén, men nu görs det mer specifikt för huset. Man borrar genom leran för att se hur långt det är till berg. Under huset är det runt 9 meter ner till berg på några ställen. Längre ut på marken är det ända upp till 16 meter till berg.

Byggstart 4 juli 2016 – Lagnö Bo KHF

Det har varit en lång väg hit, men nu är det äntligen dags!

Måndagen den 4 juli kommer Trotab och börjar dra om rörgraven för avlopp. I dagsläget går den rakt över marken där huset ska ligga. Arbetet beräknas ta en dryg vecka.

Samtidigt görs det en geoteknisk undersökning av marken som förberedelse för pålningen av grunden som kommer bestå av en betongplatta.

I augusti kommer sedan Janssons bygg med sina mannar och redskapsbodar och sätter i gång. Under hösten ska grunden göras med rör- och ledningsdragningar för att sedan husstommen ska upp.

Det har varit en lång väg hit och om det kan du läsa i ordförandens historik:
Vi har startat något stort!

Björk vid Lagnö Bo
Björk vid Lagnö Bo