Besök på mark

Det var stort intresse för vårt öppna hus. Många besökare stora och små som åt lunch tillsammans, diskuterade kolletivhusboende, tog del av husritningar och kostnader och många som tecknade sig för en lägenhet. Redan nu är drygt en tredjedel av lägenheterna tecknade.

Nästa Öppet Hus blir söndagen den 28 februari. Då i Stockholm. Skicka oss ett mail om du är intresserad: info@lagnobo.se