Lagnöbos projekt med 18 kollektiva lägenheter har tagit stora kliv framåt.

Detaljplanen är spikad och byggnadslovsansökan är inlämnad. I augusti beräknar föreningen att ha en byggkalkyl, ha genomfört markköpet och fått byggnadslov.

Detta innebär att det är bäddat för att börja bygget. Vi räknar med att under hösten bredda infartsvägen, flytta en rörgrav och bygga ett uthus. Detta ska senare fungera som byggbod när husgrunden läggs, förhoppningsvis under februari 2016. 

Blir det sedan någorlunda hyggliga förhållanden kan vi flytta in i jul eller senast under våren 2017.