Medlemsvecka

Under vecka 30 kommer vandrarhemmet att vara reserverad till Lagnö Bos medlemmar.

Tanken är att umgås och lära känna varandra. Det kommer att finnas gott om tid för spontana aktiviteter, då det inte finns några planerade, :-)

Maila Per för att boka din sovplats.

Öppethus i Lagnö Bo

Lördagen den 25:e juli, mellan kl.12-14.

Är du nyfiken på projektet så är detta ett bra tillfälle att träffa styrelsen och andra medlemmar.

Det händer mycket just nu och byggstarten närmar sig…

Grillen kommer att vara tänd, och vi bjuder på goda chorizo för de som anmäler sig. Maila till info@lagnobo.se, eller gå med på Facebook eventet.

Detaljplan, bygglov och markköpet 

Lagnöbos projekt med 18 kollektiva lägenheter har tagit stora kliv framåt.

Detaljplanen är spikad och byggnadslovsansökan är inlämnad. I augusti beräknar föreningen att ha en byggkalkyl, ha genomfört markköpet och fått byggnadslov.

Detta innebär att det är bäddat för att börja bygget. Vi räknar med att under hösten bredda infartsvägen, flytta en rörgrav och bygga ett uthus. Detta ska senare fungera som byggbod när husgrunden läggs, förhoppningsvis under februari 2016. 

Blir det sedan någorlunda hyggliga förhållanden kan vi flytta in i jul eller senast under våren 2017.