Detaljplanen nu godkänd

Detaljplanen som behövs för att påbörja vårt byggprojekt Lagnö Bo är nu klar. Överklagan är avslagen i högsta instans och vi kan fortsätta vårt arbete. Nu pågår för fullt arbetet med bygglovshandlingarna, bland mycket annat. När de är klara kommer också mer skisser på huset.