Mark- och miljödomstolen har efter bara 31 dagar bestämt sig för att avslå överklagan på vår detaljplan!

Samfälligheten kan nu överklaga till Mark-och miljööverdomstolen. Där kan fås prövningstillstånd under vissa förutsättningar. Allt tyder dock på att vi före sommaren har detaljplanen klar!