Vi bygger för framtiden

Vy Lagnö Bo 201502

 

Vi bygger ett hus för en hållbar framtid – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Hållbart för naturen, människan och samhället. Vi bygger ett gemenskapsboende där alla åldrar är välkomna, där barn, vuxna och ungdomar lever.

Vi bygger ekologiskt hållbart. Vi bygger i huvudsak med naturliga material som trä, sten och lera. Vi bygger för solceller och solfångare, värmeväxlare, vedeldning, värmepumpar och långtidslagring. Vi bygger för att kunna utnyttja framtida förbättringar kring energin.

Vi bygger socialt hållbart. Vi bygger utöver den egna lägenheten, gemensamma ytor och naturliga mötesplatser för året-runt-användning, planerade och spontana möten och aktiviteter. Gemensam middagsätning är ett kitt i det vardagliga umgänget, liksom andra aktiviteter i och i kring huset, odling, kulturella evenemang och kurser. I bystugan bjuder vi in våra vänner till utställningar, event och kanske för att ta en kaffe och sitta och jobba.

Vi bygger ekonomiskt hållbart. Vi bygger gemensamt utan vinstintressen och för att ha en stabil ekonomi på sikt. Vi bygger ett boende som är fritt från spekulation, som bygger på kooperativa principer. Vi bygger för att möjligheten till gemensamt ägande av en del saker ger fler människor större möjligheter.

Vi bygger för att människor är viktigare än prylar. Vi bygger för att ge människor en möjlighet att mötas, leva och bo – året runt i en harmonisk miljö!

På bilden syns vår senaste skiss av huset sett från väster. I centrum syns entrén som leder in till bystugan och vidare in i huset.