Till alla blivande grannar till Lagnö Bo

LagnoBo_vit-bakgrund_150dpi_web

Detaljplanen för området söder om Lagnö gård har antagits av Trosa kommunfullmäktige. Beslutet har överklagats av Lagnövikens samfällighetsförening. När vi för tre år sedan informerade på samfällighetens årsmöte om Lagnö Bo och byggplanerna på Sjöängen möttes planerna av mycket nyfikenhet och positiva kommentarer. ”Då kanske ni har en bilpool, där vi kan vara med” och ”Ska ni ha en kvartersbutik där man kan köpa mjölk” är några exempel. Lagnö Bo har också fått uppskattande kommentarer från både klimatforskare och samhällsplanerare. Många menar att det är ganska bråttom att skapa exempel på alternativa sätt att bygga och bo, både när det gäller omtanke om våra fotavtryck på planeten och vår omsorg om varandra.

Det känns svårt att det ska gå ett eller två år till innan vi kan komma igång. Därför vill vi informera alla grannar för att ni ska veta hur läget är.

Trosa kommun har antagit en översiktsplan som gäller innevarande 5-årsperiod. Den beskriver hur den politiska majoriteten vill att Trosa utvecklas de närmaste åren. Det är en plan där man tittar på infrastruktur, kommunikationer, bostäder, arbetsplatser, affärsområden, skola, barnomsorg och mycket mer.

I den planen kan man läsa några punkter som är relevanta för Lagnö Bo-projektet.

– Man vill förtäta i de fritidsområden som omger Trosa.

– Man vill gärna se olika bostadsformer.

– Man vill att det byggs ekologiskt eftersom Trosa är en eko-kommun.

Lagnö Bo kommer att bli kooperativ hyresrätt. En form som inte finns tidigare i Trosa och som ger möjlighet för både ungdom och äldre att bosätta sig i Trosa utan att investera flera miljoner i en villa.

Lagnö Bo kommer också att bidra till utveckling av området kring Lagnöviken. Här kommer att uppstå en ny mötespunkt där det blir möjligt att delta i middagar, gå på utställningar och evenemang. Det kommer att finnas bilpool och regelbundna turer med en minibuss till Trosa.

Enligt kommunen ökar också boendet möjligheten att vi får busslinje och cykelväg hit ut. Huset ska byggas av ekologiska material och med så klimatneutrala energisystem som möjligt. På alla dessa sätt ligger Lagnö Bo i linje med kommunens översiktsplan.

På Lagnö Gård har det byggts förskola och vandrarhem och man ser vilka positiva effekter dessa mötesplatser har haft för området. Vi vill med Lagnö Bo fortsätta den utvecklingen.

Vi vet att för många är det viktigt med havsutsikten även vid promenaden. Därför har vi sänkt tak-höjden i två omgångar och lägger sedumtak på närmsta delen. Vi har också flyttat ner byggnaden så långt det går söderut ända fram till strandskyddslinjen. Dessutom planeras en gångstig över ängen för allas trevnad. Liksom övriga boende i området så önskar naturligtvis Lagnö Bo utforma huset så att det så bra som möjligt smälter in i omgivande bebyggelse och natur.

Vi i Lagnö Bo vill gärna sätta igång så fort som möjligt. Vi har fått ett intryck av att rätt många av våra framtida grannar är positiva till den här utvecklingen. Därför är det synd om det skulle bli flera års fördröjning på grund av överklaganden. Har ni synpunkter på våra planer så hör av er.

Vänliga hälsningar

Lagnö Bo kooperativ hyresrättsförening

genom styrelsen

Biörn Torbiörnsson
Sigrid William-Olsson
Per Carleson
Tin Carleson
Tina Nordborg

www.lagnobo.se

info@lagnobo.se