Detaljplan

Vi har börjat ansökningen om att ändra detaljplanen för vårt område så att vi ska kunna bygga vårt hus. Marken ligger idag utanför detaljplanerat område. Det är mycket som ska in i en såda ansökan, mycket att tänka på. Vi har ju kommit en bit på väg i funderingarna på hur huset ska bli, men vi har ännu ingen ritning. I detaljplanen anges hur stor byggrätt marken har, hur högt det får bli, var alla ledningar går, hus och vägar och avlopp, höjdkurvor och mycket mer.

Eftersom vi vill bygga på mark som är fem meter över havsnivå och en del av marken är strandskyddad så är det ett begränsat område det är möjligt att bygga på. Men med hjälp av vår arkitekt har vi hittat en plats där huset kan ligga bra och inte skymmer för några grannar. När detaljplanen kommer ut för samråd så går den att hitta på kommens hemsida.

Länk till Trosa Kommun

 

Sjöhagen, vid bild